Ανακοίνωση


1ο Συνέδριο με διεθνή συμμετοχή «Η Κεραμική Τέχνη στην Εκπαίδευση»

Οργάνωση: Ξένια Αραπάκη, Επίκουρος Καθηγήτρια ΠΤΠΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν. και Σ. Τσαλαπάτα, Βόλος
7,8,9 Δεκεμβρίου 2012

Στόχοι του Συνεδρίου είναι
α) να αναπτυχθεί γόνιμος προβληματισμός και δημιουργικός διάλογος αναφορικά με το ρόλο
και τη σημασία της κεραμικής τέχνης και των σύγχρονων διεθνών και ελληνικών πρακτικών εφαρμογών
της στην εκπαίδευση,
β) να αναδειχθούν οι σχέσεις της κεραμικής τέχνης με την ιστορία, την επιστήμη
και την τεχνολογία και η σύνδεση των σχέσεων αυτών με τον εκπαιδευτικό χώρο,
γ) να παρουσιασθούν θεωρητικές προσεγγίσεις, ερευνητικά ευρήματα και παιδαγωγικές εμπειρίες
σχετικές με την εισαγωγή της κεραμικής τέχνης σε διάφορες εκπαιδευτικές βαθμίδες,
δ) να διερευνηθεί ο ρόλος των μη τυπικών μορφών εκπαίδευσης (μουσεία, καλλιτεχνικά εργαστήρια)
της κεραμικής τέχνης και η σχέση τους με την τυπική εκπαίδευση,
ε) να συζητηθούν η φύση και τα χαρακτηριστικά της πρακτικής άσκησης στο εργαστήριο κεραμικής και
στ)να διατυπωθούν εμπεριστατωμένες προτάσεις για το μέλλον της κεραμικής τέχνης στην εκπαίδευση

Το 1ο Συνέδριο απευθύνεται σε:
- εκπαιδευτικούς προσχολικής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
- προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές παιδαγωγικών και άλλων τμημάτων
- ακαδημαϊκούς ερευνητές, καλλιτέχνες, παιδαγωγούς, υπευθύνους μουσείων
και στο ευρύ κοινό της τοπικής κοινωνίας

Θεματικές ενότητες συνεδρίου
Α. Θεωρητικές προσεγγίσεις στην κεραμική τέχνη και τη διδακτική της
Β. Μη τυπικές μορφές εκπαίδευσης στην κεραμική τέχνη
Γ. Παιδαγωγικές εμπειρίες κεραμικής τέχνης στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό
Ε. Η σχέση της κεραμικής τέχνης με την ιστορία, την επιστήμη και την τεχνολογία
Στ. Ο ρόλος του εργαστηρίου κεραμικής

Το πρόγραμμα του συνεδρίου θα περιλαμβάνει:
α. Ομιλίες
β. Οργανωμένες συζητήσεις
γ. Εργαστήρια
δ. Επισκέψεις σε Παραδοσιακά Εργαστήρια
ε. Έκθεση Κεραμικής

Χορηγοί συνεδρίου
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Επιτροπή Ερευνών)

Links
Δικτυακός Τόπος Μουσείου Πλινθοκεραμοποιίας:
Δικτυακός τόπος ΠΤΠΕ παν/μίου Θεσσαλίας
Δικτυακός Τόπος Academia.edu
Ιστοχώρος Δήμου Βόλου

Εγγραφή στο συνέδριο 20 ευρώ
Φοιτητές δωρεάν
Μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου θα δοθούν βεβαιώσεις παρακολούθησης